Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 4 • Strona 1 z 1
 
27.10.2011 22:36:33

After-burners

 
przez DrDrDrMr
 
 
 
 
 
 
Posty: 57
Dołączył(a): 18.10.2011 14:20:25
Original Text:

After-burners are provided whereby the hot gasses are again ignited.

My attempt:

Nachbrenner werden eingebaut, wobei die heißen Gase noch mal entzündet werden.

Is this OK?

Thanks in advance.
 
28.10.2011 07:19:51

Re: After-burners

 
przez Damien
Hi DrDrDrMr,

sounds good to me. But: It totally depends on the context how to translate "to be provided".
There are lots of possiblities...
 
01.11.2011 16:21:57

Re: After-burners

 
przez [PONS] Ponsomime
Posty: 139
Dołączył(a): 07.10.2011 15:13:24
Hi DrDrDrMr,

Small point, but 'noch mal'is a little informal - 'noch einmal' might be better here.

Regards,

Ponsomime
 
08.11.2011 16:37:17

Re: After-burners

 
przez DrDrDrMr
 
 
 
 
 
 
Posty: 57
Dołączył(a): 18.10.2011 14:20:25
Thanks a lot! :D

DrDrDrMr
 
 

Posty: 4 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback