Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku francuskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
15.06.2010 21:57:23

falsches Wort

 
przez ama
"Ein falsches Wort und sie wären verloren" Wie übersetze ich "falsches Wort"?
 
16.06.2010 16:58:59

Re: falsches Wort

 
przez Hansi
Un mot de travers et elle serait perdue.
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback