Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku francuskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 11 • Strona 2 z 21, 2
 
07.12.2011 21:09:47

Re: Retardierendes Moment

 
przez Franz
> un palier dans l'action (généralement le IVème acte pour une tragédie, le dernier contretemps dans une comédie, une pause dans l'action d'un roman).
MfG
 
 
Poprzednia strona

Posty: 11 • Strona 2 z 21, 2
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback