Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 
07.12.2012 18:10:20

Bruttoarbeitslohn

 
przez marcin1112430
Die Sozialversicherrungsbeiträge einschließch der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge werden ordnungsgemäß an die IKK Südwest abgeführt
 
 
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback