Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku polskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 
04.05.2012 06:58:53

Großer Gott wir loben dich

 
przez kur.scheller@gmx.de
Großer Gott wir loben dich; Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
 
 
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback