Tłumaczenia dla hasła „selfsame(a)“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

Widzisz podobne wyniki: selfsame, self-paced, self-made, self-assured i self-abuse

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文