Tłumaczenia dla hasła trailblazer w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

tranquilizer [ˈtræŋkwɪlaɪzəʳ, język angielski (Stany Zjednoczone Ameryki) -ɚ] RZECZOW. AM

tranquilizer → tranquillizer:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum


Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文