Tłumaczenia dla hasła Abriss w niemiecki » polski słowniku (Przełącz na polski » niemiecki)

ẠbrißSP1 <‑sses, kein Pl. > RZECZOW. m

Abriß → Abriss :

ẠbrißSP2 <‑sses, ‑sse> RZECZOW. m

Abriß → Abriss :

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文