Tłumaczenia dla hasła Kickdown w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Kickdown <‑s, ‑s> [kɪk​ˈdaʊn, ˈ--] RZECZOW. nt

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文