Tłumaczenia dla hasła Passstift w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

PạssstiftNP <‑[e]s, ‑e> RZECZOW. m

©openthesaurus

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文