Tłumaczenia dla hasła „bremse lösen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I. lö̱sen [ˈløːzən] CZASOW. przech.

II. lö̱sen [ˈløːzən] CZASOW. zwrotny

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文