Tłumaczenia dla hasła „denken“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I. dẹnken <denkt, dachte, gedacht> [ˈdɛŋkən] CZASOW. nieprzech.

II. dẹnken <denkt, dachte, gedacht> [ˈdɛŋkən] CZASOW. przech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.


Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文