Tłumaczenia dla hasła „gewichten“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Gewịcht1 <‑[e]s, kein Pl. > [gə​ˈvɪçt] RZECZOW. nt

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文