Tłumaczenia dla hasła „informujący“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Widzisz podobne wyniki: informieren, informiert, informativ, Informant i informell

Informant(in) <‑en, ‑en; ‑, ‑nen> [ɪnfɔr​ˈmant] RZECZOW. m(ż)

Informant → Informator(in):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

  Tłumaczenie tekstu niemieckiego polski

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.


Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback