Tłumaczenia dla hasła „leisten“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

le̱i̱sten [ˈlaɪstən] CZASOW. przech.

1. leisten (schaffen):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文