Tłumaczenia dla hasła „spóźniać się“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I. si̱e̱2 [ziː] ZAIMEK pers, 3. pers pl, nom

II. si̱e̱2 [ziː] ZAIMEK pers, 3. pers pl, akk

Si̱e̱1 [ziː] ZAIMEK pers, Höflichkeitsform

1. Sie:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文