Tłumaczenia dla hasła „zurückfahren“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I. zurụ̈ck|fahren CZASOW. nieprzech. irr +sein

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文