Tłumaczenia dla hasła „Kasus“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

casus [kasus] RZECZOW. m

casus → kazus:

kasza <gen ‑szy, lm ‑sze> [kaʃa] RZECZOW. ż

kasłać [kaswatɕ]

kasłać → kaszlnąć:

Zobacz też kaszleć

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文