Tłumaczenia dla hasła „godzina“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

godzina <gen ‑ny, lm ‑ny> [godʑina] RZECZOW. ż

1. godzina (jednostka czasu):

2. godzina (pora dnia):

3. godzina (termin, okres):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文