Tłumaczenia dla hasła „wszystko“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

wszystko [fʃɨstko] ZAIMEK indef odm jak adj

Zwroty:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文