Tłumaczenia dla hasła „nenne Dodaj wpis - podaj adres .“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I. nẹnnen <nennt, nannte, genannt> [ˈnɛnən] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła „nenne Dodaj wpis - podaj adres .“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

adres <gen ‑u, lm ‑y> [adres] RZECZOW. m

wpis <gen ‑u, lm ‑y> [fpis] RZECZOW. m

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文