Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku angielskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
09.05.2010 18:51:33

Feinkonzept?

 
przez Robert
Hello,

what is a Feinkonzept?
 
09.05.2010 19:31:01

Re: Feinkonzept?

 
przez Per
Konzept - concept
Fein - here: precise, detailed, accurate

So it’s a "detailed concept"
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文