Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku angielskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 
20.09.2013 18:27:18

sauber

 
przez connie_s
 
 
 
 
 
 
Posty: 5
Dołączył(a): 11.09.2013 23:36:46
Sie war stolz, den Parcours sauber abzuschreiten oder einen guten Sprung gemacht zu haben. She was proud to stride out the show jumping course cleanly, or to have done a good jump. Is striding out the show jumping course something one would do "cleanly" or is there a better adverb to use here?
 
 
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文