Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku angielskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
21.05.2010 15:42:07

um die Ecke

 
przez Bob
Hi guys, is "brachte ihn um die Ecke" another term for killing s.o.?
 
22.05.2010 19:39:10

Re: um die Ecke

 
przez Gość
Yes, it is!
jemanden um die Ecke bringen = to kill s.o.
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文