Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku angielskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
14.09.2010 20:20:08

what does losgeloest mean?

 
przez Mandy
I saw the word “losgeloest” in a German advertisement. What does it mean?
 
14.09.2010 21:21:23

Re: what does losgeloest mean?

 
przez Gitti
It’s the past participle of „loslösen“ which means to remove sth. or to take sth off, or, more figuratively, to free oneself of sb.
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文