Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
27.05.2010 14:44:00

once upon a time

 
przez march
hey guys, in english most fairy tales begin with "once upon a time...". Is there a corresponding phrase in german? thanx in advance!
 
28.05.2010 10:56:10

Re: once upon a time

 
przez Maria00
Hello, yes, in German it is "Es war einmal..." :)
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文