Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
27.08.2010 21:23:49

to stomp

 
przez Audax
Ich finde hier keine Übersetzung zu „tromp“. Der Satz heißt: „He tromped on the gas pedal”. Ich vermute es heißt so viel wie treten, steigen oder so?
 
28.08.2010 16:58:58

Re: to tromp

 
przez Trudy
Ja, du hast Recht: to tromp=durchtreten, stapfen, trampeln.
In dem Zusammenhang wohl die erstere Übersetzung, „er trat das Gaspedal durch“
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文