Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 5 • Strona 1 z 1
 
22.03.2014 08:30:04

darwieder

 
przez ernika
 
 
 
 
 
 
Posty: 7
Dołączył(a): 08.05.2013 22:38:36
Słowo "darwieder". Nie potrafię znaleźć tego słowa w żadnym starym słowniku. Wyszukane: "dawieder" (dawider), mittelhochdeutsch "da(r)wider" - dagegen. Wydaje się, że chodzi bardziej o współczesne "wider" niż "wieder". Proszę o pomoc.
 
22.03.2014 09:34:32

Re: darwieder

 
przez Mokotow
 
 
 
 
 
 
Posty: 90
Dołączył(a): 03.09.2011 23:26:03
Wie ist der Kontext?

forum.germanin.pl
 
22.03.2014 17:09:37

Re: darwieder

 
przez ernika
 
 
 
 
 
 
Posty: 7
Dołączył(a): 08.05.2013 22:38:36
Wie nǔn dieſe vorherſtehende Gemeinde-Ordnǔng in beÿſeÿn
der ſämtl. (ſämtlicher) Gemeinde verfertiget, ǔnd in allen Clau-
ſuln ǔnd Puncten ſtets feſt ſeÿn ǔnd bestehen ſoll, ǔnd
[darwieder] aǔf keinerleÿ Weiß noch wege gehandelt [wer-
den]
. Alſ haben ſie ſolches aǔch mit [ichrer] [Nahmens]
Unterschrifft beſtättigen wollen.

to podsumowanie kilkunastopunktowego "porządku" gminy wiejskiej, który wymaga zatwierdzenia organu wyższego, tyle co rozumiem. Papier z ubytkami i rozmazaniami - na czerwono słabo czytelne.
 
22.03.2014 19:33:21

Re: darwieder

 
przez Mokotow
 
 
 
 
 
 
Posty: 90
Dołączył(a): 03.09.2011 23:26:03
Wie nun diese vorliegende Gemeinde-Ordnung im Beisein der sämtlichen Gemeinde verfertigt und in allen Klauseln und Punkten stets fest sein und bestehen soll, und [darwieder] auf keinerlei Weise noch Wege gehandelt [werden]. Als haben sie solches auch mit [ihrer] [Namentlichen] Unterschrift bestätigen wollen.

hier: „deshalb“

forum.germanin.pl
 
31.03.2014 20:17:05

Re: darwieder

 
przez ernika
 
 
 
 
 
 
Posty: 7
Dołączył(a): 08.05.2013 22:38:36
vielen Dank
 
 

Posty: 5 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文