Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 2 • Strona 1 z 1
 
08.10.2012 22:29:26

moczę nogi w strumieniu

 
przez Asulana
Jak przetłumaczyć
moczę nogi w strumieniu
 
10.10.2012 21:45:05

Re: moczę nogi w strumieniu

 
przez karin
To zależy trochę od dalszego kontekstu... Mogłoby być np.:

Ich halte gerade meine Füße im Bach.

Ich sitze gerade an einem Bach und halte meine Füße im Wasser.
 
 

Posty: 2 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文