Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku niemieckim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 
02.09.2013 08:32:20

sieci kolejowej

 
przez mariagilbert
 
 
 
 
 
 
Posty: 1
Dołączył(a): 02.09.2013 08:27:44
z zawieszonym ruchem pociągów decyzjami MTiGM i RM

lokalne, nieefektywne ekonomicznie

technologiczne
 
 
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文