Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku polskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 
13.11.2011 12:57:05

zaopiniowac

 
przez bosiu
was heißt das:

Zarząd PGE w dniu 8 listopada pozytywnie zaopiniował celowość budowy dwóch bloków węglowych 900 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Opole po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym.
 
 
Posty: 1 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文