Jakie jest tłumaczenie słowa lub zwrotu w języku rosyjskim? Czy moje tłumaczenie jest poprawne? Proszę podać możliwie szeroki kontekst jego użycia.
Posty: 4 • Strona 1 z 1
 
29.03.2010 10:23:28

jmdm. das Geleit geben

 
przez Mister X
Tag!

Ich bräuchte eure Hilfe.
Ich möchte folgenden Ausdruck gerne übersetzen:

Sie haben ihm das Geleit gegeben....
 
29.03.2010 12:41:34

Re: jmdm. das Geleit geben

 
przez [PONS] serge
Posty: 18
Dołączył(a): 29.03.2010 12:24:05
jmdm. das Geleit geben (form.) = jmdn. begleiten
Ich vermute, es handelt sich um den Plural "они".
Они сопроводили его.
 
29.03.2010 13:08:29

Re: jmdm. das Geleit geben

 
przez Mister X
Vielen Dank.

Gibt es auch (idiomatische) Alternativen?
 
29.03.2010 13:17:34

Re: jmdm. das Geleit geben

 
przez [PONS] serge
Posty: 18
Dołączył(a): 29.03.2010 12:24:05
ja, z.b. jmdm. das letzte Geleit geben - проводить кого-л. в последний путь (дословно: кого-л. (по)хоронить, проститься с усопшим)...
;)
 
 

Posty: 4 • Strona 1 z 1
 

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文