Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iomit
youomit
he/she/itomits
weomit
youomit
theyomit

Past

Iomitted
youomitted
he/she/itomitted
weomitted
youomitted
theyomitted

Present Perfect

Ihaveomitted
youhaveomitted
he/she/ithasomitted
wehaveomitted
youhaveomitted
theyhaveomitted

Past Perfect

Ihadomitted
youhadomitted
he/she/ithadomitted
wehadomitted
youhadomitted
theyhadomitted

Will-Future

Iwillomit
youwillomit
he/she/itwillomit
wewillomit
youwillomit
theywillomit

Going to-Future

Iamgoing toomit
youaregoing toomit
he/she/itisgoing toomit
wearegoing toomit
youaregoing toomit
theyaregoing toomit

Future Perfect

Iwill haveomitted
youwill haveomitted
he/she/itwill haveomitted
wewill haveomitted
youwill haveomitted
theywill haveomitted
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamomitting
youareomitting
he/she/itisomitting
weareomitting
youareomitting
theyareomitting

Past

Iwasomitting
youwereomitting
he/she/itwasomitting
wewereomitting
youwereomitting
theywereomitting

Present Perfect

Ihave beenomitting
youhave beenomitting
he/she/ithas beenomitting
wehave beenomitting
youhave beenomitting
theyhave beenomitting

Past Perfect

Ihad beenomitting
youhad beenomitting
he/she/ithad beenomitting
wehad beenomitting
youhad beenomitting
theyhad beenomitting

Will-Future

Iwill beomitting
youwill beomitting
he/she/itwill beomitting
wewill beomitting
youwill beomitting
theywill beomitting

Going to-Future

Iamgoing to beomitting
youaregoing to beomitting
he/she/itisgoing to beomitting
wearegoing to beomitting
youaregoing to beomitting
theyaregoing to beomitting

Future Perfect

Iwill have beenomitting
youwill have beenomitting
he/she/itwill have beenomitting
wewill have beenomitting
youwill have beenomitting
theywill have beenomitting
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldomit
youwouldomit
he/she/itwouldomit
wewouldomit
youwouldomit
theywouldomit

Conditional Past

Iwould haveomitted
youwould haveomitted
he/she/itwould haveomitted
wewould haveomitted
youwould haveomitted
theywould haveomitted
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

omit
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

omitting

Past Participle

omitted
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文