Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichgleiteab
dugleitestab
er/sie/esgleitetab
wirgleitenab
ihrgleitetab
siegleitenab

Präteritum

ichglittab
duglittestab
er/sie/esglittab
wirglittenab
ihrglittetab
sieglittenab

Perfekt

ichbinabgeglitten
dubistabgeglitten
er/sie/esistabgeglitten
wirsindabgeglitten
ihrseidabgeglitten
siesindabgeglitten

Plusquamperfekt

ichwarabgeglitten
duwarstabgeglitten
er/sie/eswarabgeglitten
wirwarenabgeglitten
ihrwartabgeglitten
siewarenabgeglitten

Futur I

ichwerdeabgleiten
duwirstabgleiten
er/sie/eswirdabgleiten
wirwerdenabgleiten
ihrwerdetabgleiten
siewerdenabgleiten

Futur II

ichwerdeabgeglittensein
duwirstabgeglittensein
er/sie/eswirdabgeglittensein
wirwerdenabgeglittensein
ihrwerdetabgeglittensein
siewerdenabgeglittensein
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichgleiteab
dugleitestab
er/sie/esgleiteab
wirgleitenab
ihrgleitetab
siegleitenab

Präteritum

ichglitteab
duglittestab
er/sie/esglitteab
wirglittenab
ihrglittetab
sieglittenab

Perfekt

ichseiabgeglitten
dusei(e)stabgeglitten
er/sie/esseiabgeglitten
wirseienabgeglitten
ihrsei(e)tabgeglitten
sieseienabgeglitten

Plusquamperfekt

ichwäreabgeglitten
duwär(e)stabgeglitten
er/sie/eswäreabgeglitten
wirwärenabgeglitten
ihrwär(e)tabgeglitten
siewärenabgeglitten

Futur I

ichwerdeabgleiten
duwerdestabgleiten
er/sie/eswerdeabgleiten
wirwerdenabgleiten
ihrwerdetabgleiten
siewerdenabgleiten

Futur II

ichwerdeabgeglittensein
duwerdestabgeglittensein
er/sie/eswerdeabgeglittensein
wirwerdenabgeglittensein
ihrwerdetabgeglittensein
siewerdenabgeglittensein
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

gleit | gleite(du)ab
gleitet(ihr)ab
gleitenwirab
gleitenSieab
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Infinitiv Präsens

abgleiten

Infinitiv Perfekt

abgeglittensein

Partizip I

abgleitend

Partizip II

abgeglitten
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文