Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichstauemichauf
dustaustdichauf
er/sie/esstautsichauf
wirstauenunsauf
ihrstauteuchauf
siestauensichauf

Präteritum

ichstautemichauf
dustautestdichauf
er/sie/esstautesichauf
wirstautenunsauf
ihrstauteteuchauf
siestautensichauf

Perfekt

ichhabemichaufgestaut
duhastdichaufgestaut
er/sie/eshatsichaufgestaut
wirhabenunsaufgestaut
ihrhabteuchaufgestaut
siehabensichaufgestaut

Plusquamperfekt

ichhattemichaufgestaut
duhattestdichaufgestaut
er/sie/eshattesichaufgestaut
wirhattenunsaufgestaut
ihrhatteteuchaufgestaut
siehattensichaufgestaut

Futur I

ichwerdemichaufstauen
duwirstdichaufstauen
er/sie/eswirdsichaufstauen
wirwerdenunsaufstauen
ihrwerdeteuchaufstauen
siewerdensichaufstauen

Futur II

ichwerdemichaufgestauthaben
duwirstdichaufgestauthaben
er/sie/eswirdsichaufgestauthaben
wirwerdenunsaufgestauthaben
ihrwerdeteuchaufgestauthaben
siewerdensichaufgestauthaben
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichstauemichauf
dustauestdichauf
er/sie/esstauesichauf
wirstauenunsauf
ihrstaueteuchauf
siestauensichauf

Präteritum

ichstautemichauf
dustautestdichauf
er/sie/esstautesichauf
wirstautenunsauf
ihrstauteteuchauf
siestautensichauf

Perfekt

ichhabemichaufgestaut
duhabestdichaufgestaut
er/sie/eshabesichaufgestaut
wirhabenunsaufgestaut
ihrhabeteuchaufgestaut
siehabensichaufgestaut

Plusquamperfekt

ichhättemichaufgestaut
duhättestdichaufgestaut
er/sie/eshättesichaufgestaut
wirhättenunsaufgestaut
ihrhätteteuchaufgestaut
siehättensichaufgestaut

Futur I

ichwerdemichaufstauen
duwerdestdichaufstauen
er/sie/eswerdesichaufstauen
wirwerdenunsaufstauen
ihrwerdeteuchaufstauen
siewerdensichaufstauen

Futur II

ichwerdemichaufgestauthaben
duwerdestdichaufgestauthaben
er/sie/eswerdesichaufgestauthaben
wirwerdenunsaufgestauthaben
ihrwerdeteuchaufgestauthaben
siewerdensichaufgestauthaben
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

stau | staue(du)dichauf
staut(ihr)euchauf
stauenwirunsauf
stauenSiesichauf
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Infinitiv Präsens

sichaufstauen

Infinitiv Perfekt

sichaufgestauthaben

Partizip I

sichaufstauend

Partizip II

sichaufgestaut
Znalazłeś błąd? Cieszymy się na Twój feedback. Kliknij tutaj!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文