Czy mogę przesunąć w tym samym czasie więcej niż jeden nauczany wyraz do innej lekcji?

Tak, wybierając je kursorem myszki i trzymając wciśnięty na klawiaturze SHIFT.

Wróć

Ostatnia modyfikacja 23.09.2016.


Interfejs: