Jaki jest cel nauczania?

Celem ćwiczeń jest zapamiętanie słownictwa z całej lekcji na najtrudniejszym poziomie, zwanym LexiTest. Nim się go osiągnie, „Trener Słownictwa” będzie do kolejnej lekcji wybierał automatycznie te słowa, które poprzednio sprawiły największą trudność. Jaka ilość słownictwa może być nauczana w jednym ćwiczeniu? Ćwiczenie zawiera zawsze dziesięć słów z danej lekcji. Po jego ukończeniu, możesz przejść do kolejnego.

Wróć

Ostatnia modyfikacja 23.09.2016.


Interfejs: