Pomoc

Pomoc

Korzystanie ze słownika internetowego


  •   Der Suchbegriff
 1. Przegłosy (Umlaute) i inne znaki diakrytczyne, np. ä, ö, ü, é, á, ú, ã, õ, ą, ę, ć, ç, ł, ñ, ń, ś, ź, ż itd., można podawać w sposób następujący: a, o, u, e, a, u, c, l, n, s, z. Jeżeli słownik internetowy nie znajdzie odpowiedniego wyrazu, wyszuka wyraz podobny pod względem pisowni, np. musli znajdzie Müsli, maka mąka, a cafe znajdzie zarówno café, jak i Café.
 2. Ponadto do dyspozycji jest również wirtualna klawiatura, która zawiera wszystkie znaki specjalne w szukanym języku. Klikając na symbol klawiatury w oknie wyszukiwania, a następnie na odpowiednią flagę, można szybko wpisać do szukanego hasła znak, którego nie ma na własnej klawiaturze. Jest to szczególnie przydatne w przypadku znaków diakrytycznych, np. samogłosek z różną intonacją w transkrypcji języka chińskiego (pinyin): w tym celu należy w kombinacji językowej z chińskim najpierw kliknąć na flagę pinyin, a następnie nacisnąć klawisz AltGr. Jeśli do wprowadzania znaków specjalnych. przy pokmocy klucza na własnej klawiaturze używa się klawisza Alt, wówczas przegląd wszystkich dostępnych znaków specjalnych można znaleźć tutaj.
 3. W słowniku można szukać stałych związków wyrazowych (np. karta wstępu, admission ticket, Eintrittskarte; to tackle a problem, Krabben pulen), całych zwrotów (np. can I help you?, czym mogę służyć?, kann ich Ihnen helfen?) oraz idiomów (np. puszczać farbę, to let the cat out of the bag, die Katze aus dem Sack lassen).
 4. Przy szukaniu wyrazów w starej pisowni języka niemieckiego wyniki zostaną wyświetlone w nowej pisowni, obowiązującej od 2006 r.
 5. Po podaniu formy fleksyjnej hasła słownik odnajdzie hasło w formie podstawowej.
 6. Wyrazy należące do więcej niż jednej części mowy lub klasy czasowników (np. dzielić jako czasownik przechodni: coś dzielić i jako czasownik zwrotny: dzielić się) podawane są pod dwiema (lub więcej) cyframi rzymskimi, tak jak w słowniku drukowanym.
 7. Wyrazy posiadające kilka znaczeń (np. tytuł) podawane są pod dwiema (lub więcej) cyframi arabskimi, tak jak w słowniku drukowanym.
 8. W przypadku identycznej pisowni w obu językach wynik podawany jest w obu językach, np. Bank (wynik szukania po niemiecku) i bank (wynik szukania po polsku). Możliwa jest zmiana obu bloków wyników za pomocą opcji Przełącz (Przełącz na...).

•   Słowa tłustym drukiem
Słowo tłustym drukiem w wynikach szukania to szukane słowo, które pojawia się zarówno w formie podstawowej, jak i odmienionej wraz z tłumaczeniem.

•   Wyrazy w kolorze jasnoszarym kursywą
W tym kolorze wyświetlane są dodatkowe informacje gramatyczne, morfologiczne, składniowe i stylistyczne (język książkowy, potoczny itp.), z jakiej dziedziny pochodzą (np. informatyka, medycyna) lub w jakim obszarze geograficznym są używane (angielski w Irlandii, Szkocji itd., hiszpański w Meksyku, Argentynie itd.). Przy niektórych wyrazach regionalnych widoczne są flagi, np. przy angielskim amerykańskim, australijskim i brytyjskim, przy kanadyjskim angielskim i francuskim, przy europejskim i brazylijskim portugalskim, a także przy niemieckim austriackim i szwajcarskim.

•   Ukrywanie i wyświetlanie przykładowych zdań i wyrażeń
Klikając w to polecenie, można wyświetlić lub ukryć przykładowe zdania i wyrażenia. Ta funkcja zwiększa przejrzystość dłuższych haseł, np. robić. Proszę kliknąć na ikonkę „i” u góry po prawej stronie, następnie na „Ukryj przykłady”, aby ukryć lub wyświetlić przykładowe zdania i wyrażenia dla poszczególnych części mowy (cyfra rzymska).

•   Zmiana języka docelowego
Obok okna szukania znajduje się lista, z której można wybrać parę językową.

•   Skróty
W słowniku stosowane są powszechnie przyjęte skróty, np. sb, jd, jdn, qq, qusomebody, jemand, jemanden, quelqu’un, qualcuno, sth, etw, qch, qcsomething, etwas, quelque chose, qualcosa, itd. Po najechaniu kursorem myszy na skrót wyświetli się okno zawierające wyjaśnienie.

•     Formularz „Komentarze i reakcje”
Aby przesłać komentarz do konkretnego wpisu w słowniku, proszę użyć formularza „Komentarze i reakcje”, znajdującego się przy każdym haśle pod „i” oraz pod symbolem koperty. Żaden słownik nie jest idealny, dlatego ucieszą nas wskazówki, dotyczące błędów w naszych słownikach.

•   Uwagi krytyczne, komentarze i sugestie
Komentarze, sugestie i uwagi krytyczne można przesyłać nam pocztą elektroniczną. Z góry dziękujemy za opinie!


OpenDict (słownik otwarty)


•   Co to jest OpenDict?

OpenDict (słownik otwarty) stanowi część słownika internetowego, którą mogą uzupełniać nasi Użytkownicy. Do słownika internetowego można dodawać nowe wpisy lub rozszerzać już istniejące, na przykład jeśli brakuje danego tłumaczenia. Więcej informacji w: O słowniku OpenDict..

•   Jak utworzyć nowy wpis w OpenDict?

Aby utworzyć nowy wpis w słowniku, należy zalogować się jako zarejestrowany użytkownik. Następnie proszę kliknąć na „Utwórz wpis” (pod oknem szukania) i dodać nowe hasło w OpenDict. Więcej informacji w: Jak dodać nowe hasło w słowniku OpenDict?. Aby uzupełnić istniejący wpis, należy kliknąć na symbol ołówka, znajdujący się w haśle u góry po prawej stronie.

•   Kto może dodawać nowe wpisy?

Nowe wpisy w OpenDict może dodawać każdy zalogowany użytkownik.

•    Co zrobić, jeżeli zapomnę hasła?

W przypadku utraty hasła należy na stronie logowania kliknąć na „Zapomniałem hasła”, a hasło zostanie wysłane e-mailem.

•   Gdzie mogę zobaczyć mój wpis?

Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje własną wizytówkę. Dodając tłumaczenie do słownika, wyświetla się ono na wizytówce. Im więcej dodanych wyrazów, tym więcej mocnych stron widzą inni użytkownicy na wizytówce: wszystkie dodane tłumaczenia można zobaczyć na wizytówce w zakładce „Moje wpisy w OpenDict”.
Ponadto swój wpis można też zobaczyć w słowniku bezpośrednio pod hasłem, które zostało rozbudowane. Poszczególne wersje wpisu w OpenDict można sprawdzić, klikając na „Autorzy i wersje” pod ikonką „i”.


•    Czy mogę zmieniać albo usuwać wpisy?

Każde hasło i wpis w Słowniku internetowym PONS można uzupełnić wpisem w OpenDict. Ten z kolei może być rozszerzany przez innych użytkowników. Jeżeli wpis narusza Warunki korzystania, jest usuwany przez redakcję PONS.

•    W jaki sposób mogę wysłać redakcji PONS komentarz na temat hasła w Słowniku internetowym PONS?

Proszę użyć formularza „Komentarze i reakcje”, otwierającego się po kliknięciu na symbol koperty pod ikonką „i”, znajdującą się obok każdego hasła. W ten sposób można również zgłaszać redakcji ewentualne błędy lub nadużycia w słowniku. Wszystkie sygnały są niezwłocznie analizowane.

•   Czy mogę usuwać wpisy w OpenDict?

Nie, ale można zmieniać wpisy w OpenDict, a także zaproponować redakcji PONS usunięcie całego wpisu, jeśli występuje poważna nieprawidłowość. Klikając na symbol „Kosz” pod ikonką „i”, znajdującą się przy każdym wpisie w OpenDict, można zgłosić cały wpis do usunięcia przez redakcję PONS.

•   Kto sprawdza nowe wpisy?

Nowe wpisy są sukcesywnie sprawdzane prez Redakcję PONS.

Naszym celem na stronie PONS jest między innymi dalsze rozbudowywanie interakcji z naszymi użytkownikami, gwarantując jednocześnie, że nasza oferta pozostanie nadal profesjonalna, poprawna, przejrzysta, a przez to możliwie przyjazna na użytkowników. To nie zawsze jest łatwe przy tak dużym wzroście liczby wpisów. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników o zrozumienie, że niektóre wpisy są przez redakcję uzupełniane, przebudowywane lub w inny sposób optymalizowane.

Internetowy Trener słownictwa

 • Internetowy Trener słownictwa gromadzi dla każdego użytkownika sprawdzane przez niego w słowniku wyrazy i umożliwia ich ćwiczenie o każdej porze.
 • Dzięki temu Trener słownictwa zawiera dokładnie takie słownictwo, jakiego dany użytkownik potrzebuje w swoim środowisku pracy i życia, a z każdym kolejnym użyciem Trenera, coraz lepiej dopasowuje się on do indywidualnych potrzeb uczącego się, eliminując jego braki w słownictwie.
 • Pomoc w Trenerze słownictwa można znaleźć na stronach Trenera pod ikonką „?“ u góry po prawej stronie.


Słownik obrazkowy

W niektórych hasłach PONS pod ikonką „i” można kliknąć na polecenie „Pokaż hasło w Słowniku obrazkowym” i przejść w ten sposób do Słownika obrazkowego PONS. Ponieważ jednak nie wszystkie hasła posiadają swój odpowiednik w Słowniku obrazkowym, może się zdarzyć, że pod ikonką „i” tej funkcji nie będzie.

Równolegle do funkcji „Pokaż hasło w Słowniku obrazkowym" w słowniku angielsko-niemieckim i niemiecko-angielskim znajduje się też widżet z napisem „Obrazki do 'xy'" po prawej stronie strony wyników. Tutaj można od razu zobaczyć, czy hasło istnieje w Słowniku obrazkowym. Wskazówka: na obrazki w widżecie z prawej strony można kliknąć.Społeczność

Słownik internetowy PONS wspiera interakcję poszczególnych użytkowników między sobą. Mogą oni wymieniać się informacjami nie tylko na forum językowym, ale również poprzez wymianę prywatnych wiadomości. Jeśli jakiś użytkownik zwrócił szczególną uwagę swoimi przydatnymi wpisami w OpenDict, można go „śledzić”, aby na bieżąco obserwować jego aktywność.
Klawisz prowadzący do „Inbox“ znajduje się w wizytówce. Aby się tam dostać, należy się zalogować, a następnie kliknąć na swoją nazwę użytkownika u góry obok symboli Facebooka i Twittera. Aby przejść do wizytówki innego użytkownika, należy kliknąć w jego wpisie OpenDict na jego nazwę użytkownika. W jego wizytówce znajduje się przycisk z napisem „Śledź”. Po kliknięciu na niego we własnej wizytówce zostanie utworzony link prowadzący bezpośrednio do tego użytkownika.
Za pomocą swojej wizytówki można się również zaprezentować innym użytkownikom. Tutaj również widać listę własnych wpisów OpenDict. Z każdego hasła w słowniku za pomocą przycisku „Utwórz nowy wpis“ ( tutaj np. polsko-niemiecki) można uzupełniać informacje na stronie PONS za pomocą własnych wpisów (zobacz OpenDict).
Można do nas również napisać e-maila, klikając na naszej stronie www.pons.eu na Kontakt i wybierając odpowiedni adres. Chcąc wysłać komentarz do konkretnego wpisu w słowniku, należy kliknąć na symbol koperty pod ikonką „i” u góry po prawej stronie w danym haśle. Chcąc otrzymać od nas odpowiedź, proszę pamiętać o podaniu swojego adresu mailowego w odpowiednim polu – o ile nie jest się zalogowanym.
Na naszych forach językowych można wymieniać się informacjami z innymi użytkownikami na temat brakujących tłumaczeń czy międzykulturowych bądź gramatycznych pytań i wątpliwości. Nasi moderatorzy PONS służą radą i pomocą.
Za pomocą naszego Trenera słownictwa można zapamiętać swoje osobiste słówka wraz z przykładami użycia, a następnie je ćwiczyć, a nawet zaprosić przyjaciół, kolegów z klasy czy uczestników kursu, aby dzielili się swoimi listami słówek.Punkty kredytowe PONS

Jak już wyżej opisano nasz słownik internetowy oferuje wiele możliwości aktywnego uczestnictwa: można na przykład utworzyć nowy wpis w OpecDict, postawić pytanie na forum, korzystać z Trenera słownictwa albo napisać komentarz do redakcji. Aby wynagrodzić aktywność członków społeczności PONS, zapisujemy każdemu użytkownikowi punkty bonusowe, tzw. punkty kredytowe PONS. Następnie wyróżniamy użytkowników z najwyższą liczbą punktów, oferując im nagrody rzeczowe.
Punkty kredytowe przydzielane są w następujacy sposób:

Słownik

Za wpis OpenDict
10  punktów kredytowych PONS

Za komentarz
4   punktów kredytowych PONS
Forum

Za wpis
5   punktów kredytowych PONS

Za zgłoszenie nadużycia
4   punktów kredytowych PONS
Trener słownictwa

Za ukończenie ćwiczenia
5   punktów kredytowych PONS
Wpisy ogólne

Wiadomość prywatna maks.  2   punktów kredytowych PONS  dziennie

Za śledzącego
2   punktów kredytowych PONS

Za uzupełnienie profilu
2   punktów kredytowych PONS   50% wypełnienia3   punktów kredytowych PONS   75% wypełnienia5   punktów kredytowych PONS   100% wypełnienia


Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | Unknown