buy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła buy w angielski»bg słowniku (Przełącz na bg»angielski)

1. buy (purchase):

to buy sth from [or off], sb inf

buy out2 RZECZOW. FIN (the purchase of a company, esp. by its former management or staff)

Tłumaczenia dla hasła buy w bg»angielski słowniku (Przełącz na angielski»bg)

buy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to buy a pig in a poke pej
to buy a pig in a poke pej

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文