go w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła go w angielski»bg słowniku

7. go + adj or n (become):

go-go dancer [ˈgəʊgəʊˈdɑːnsəʳ, Am ˈgoʊgoʊˈdænsɚ] RZECZOW.

go-slow [ˈgəʊsləʊ, Am ˈgoʊsloʊ] RZECZOW. Brit

go-kart [ˈgəʊkɑːt, Am ˈgoʊkɑːrt] RZECZOW. Brit, Aus AUTO, SPORTS

go Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文