Tłumaczenia dla hasła ready-made w angielski»bg słowniku (Przełącz na bg»angielski)

1. goods a. LAW, FIN, COM (freight):

Tłumaczenia dla hasła ready-made w bg»angielski słowniku (Przełącz na angielski»bg)

конфѐкци|я <-ята, -и> RZECZOW. ż

клишѐ <-та> RZECZOW. ср

облекл|о̀ <-а̀> RZECZOW. ср

гото̀в (-а) <-и> PRZYMIOT.

2. готов (да направи нщ):

кор|а̀ <-а̀та, -ѝ> RZECZOW. ż

сто̀к|а <-ата, -и> RZECZOW. ż

1. стока ИКОН, ТЪРГ (за продажба):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文