watering w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła watering w angielski»bg słowniku (Przełącz na bg»angielski)

I.water [ˈwɔːtəʳ, Am ˈwɑːt̬ɚ] RZECZOW. (liquid)

to tread water a. fig
to tread water a. fig

water polo [ˈwɔːtəpəʊləʊ, Am ˈwɑːt̬ɚpoʊloʊ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła watering w bg»angielski słowniku (Przełącz na angielski»bg)

watering Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文