£2 w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła £2 w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła £2 w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
voler à Mach 2

£2 w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła £2 w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła £2 w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

£2 Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

5 moins 2 font 3
to grow by 2 %
5 plus 2 equals 7
5 plus 2 égale 7

£2 z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła £2 w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文