‘dead w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘dead w angielski»francuski słowniku

1. dead (no longer living):

drop dead inf!
dead and buried lit, fig

III.dead [Brit dɛd, Am dɛd] PRZYSŁ. (absolutely, completely)

dead esp Brit
dead drunk inf
dead tired inf
crevé inf
dead tired inf
I was dead scared inf!
génial! inf
you're dead on inf! Am

brain-dead [Brit ˈbreɪndɛd, Am ˈbreɪnˌdɛd] PRZYMIOT.

‘dead w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘dead w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

dead men tell no tales Am prov
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘dead w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘dead Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to fall (down) in a (dead) faint Brit

‘dead z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文