‘did w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘did w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

did → do

Zobacz też do2, do1

do MUS → doh

3. do (finish):

it's a poor do inf if
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘did w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘did w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘did w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też do

1. do (carry out):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘did w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘did Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文