‘has w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘has w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też have

9. have (undergo, suffer):

10. have (cause to be done):

to have it off or away with sb slang Brit

has-been [Brit ˈhazbiːn, Am ˈhæz ˌbɪn] RZECZOW. inf, pej

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘has w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘has w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘has w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘has w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a du neuf

‘has Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文