‘have w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘have w angielski»francuski słowniku

9. have (undergo, suffer):

10. have (cause to be done):

to have it off or away with sb slang Brit

I.have over CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -], have round CZASOW. (have [sb] over)

I.have back CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] back) (have returned)

I.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on, have on [sth]) a. have got on (be wearing)

II.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on) (be busy doing)

III.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] on inf) (tease)

IV.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have sth on sb) (have evidence about)

I.have in CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] in) a. have got in

I.have out CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] out)

I.have down CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] down)

I.have up CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] inf (to be had up)

‘have w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘have w angielski»francuski słowniku

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?

‘have Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文