‘hit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘hit w angielski»francuski słowniku

II.hit <part prés hitting, prét, part passé hit> [Brit hɪt, Am hɪt] CZASOW. przech.

Zobacz też direct hit

I.hit upon CZASOW. [Brit hɪt -, Am hɪt -], hit on CZASOW. (hit (up)on [sth])

II.hit upon CZASOW. [Brit hɪt -, Am hɪt -], hit on CZASOW. (hit on [sb]) slang Am

‘hit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘hit w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

‘hit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文