‘individual w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘individual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.individual [Brit ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l, ɪndɪˈvɪdjʊ(ə)l, Am ˌɪndəˈvɪdʒ(u)əl] RZECZOW.

II.individual [Brit ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l, ɪndɪˈvɪdjʊ(ə)l, Am ˌɪndəˈvɪdʒ(u)əl] PRZYMIOT.

Individual Voluntary Arrangement [ˌɪndɪvɪdjʊəl ˌvɒləntrɪ əˈreɪndʒmənt] Brit

Tłumaczenia dla hasła ‘individual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘individual w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘individual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ‘individual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
prétentieux (-euse)

‘individual Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

‘individual z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła ‘individual w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文