‘no’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘no’ w angielski»francuski słowniku

1. no (none, not any):

Zobacz też Division

Zobacz też number

3. number (amount, quantity):

2. number → number off

Zobacz też nobody

I.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi] ZAIMEK a. no-one When nobody is used as a pronoun it is almost always translated by personne.
When the pronoun nobody is the subject or object of a verb, the French requires ne before the verb (or auxiliary): nobody likes him = personne ne l'aime; I heard nobody = je n'ai entendu personne.
For examples and particular usages, see the entry below.

II.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi] RZECZOW.

III.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi]

‘no’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘no’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. no (not any):

III.no <-es [or -s]> [nəʊ, Am noʊ] RZECZOW.

Zobacz też number

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘no’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘no’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

‘no’ Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

‘no’ z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła ‘no’ w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文